Latest Analysis

१९ औं EWER त्रैमासिक प्रतिवेदन, अक्टुवर – डिसेम्वर, २०१९

पृष्ठभूमि  यो प्रतिवेदनले, देशको बिभिन्न भागमा नागरिक अधिकारको अवस्था कस्तो छ, स्थानीय राजनीतिक, सामाजिक अथवा स्रोत–साधनको परिचालनको बिषयमा द्वन्द्वका संभावना र आयाम के कस्ता छन्, भन्ने बारे जानकारी/पूर्वसूचना दिने कोशिस गरेको छ । नेपालको सातवटै प्रदेशमा रहेका सात जना प्रतिनिधिहरूले हामीलाई उपलब्ध गराएको सूचना र जानकारीको आधारमा नेपालको सात वटै प्रदेशमा घटेका प्रमुख घटना र सम्बन्धित जानकारी समेटेर यो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । २०१९ को अक्टुवरदेखि डिसेम्बर महिनासम्मका हामीलाई उपलब्ध जानकारी यस प्रतिवेदनमा समेटिएका...

Political / Transitional Justice / Conflict Victims / Human Rights / Governance

READ MORE

Analysis Report